Svetovanje Digitalni Marketing

Storitev Svetovanje Digitalnega Marketinga je primerna za vsa podjetja, ki želijo nadgraditi svoj digitalni marketing oziroma prejeti neodvisno zunanje mnenje od strokovnjakov za digitalni marketing ter morebitne usmeritve za bodoče izvajanje aktivnosti digitalnega marketinga.

Kako potega izvajanje storitve: Svetovanje Digitalni Marketing

Svetovanje Digitalni Marketing

1. Korak – Začetek sodelovanja, priprava željenih ciljev ali rezultatov ter pregled trenutnih digitalno marketinških aktivnosti, ki jih izvaja podjetje.

2. Korak – Priprava mnenja in konkretnih smernic in usmeritve za aktivnosti.

3. Korak – Nadzor pri vpeljavi usmeritev ali smernic podjetja na področju digitalnega marketinga.

4. Korak – Sledenje trendom in mikromanagiranje smernic, ki jih je podjetje vpeljalo. Zaključek sodelovanja, ko podjetje doseže željene rezultate iz prvega korara.

Začnite s svetovanjem za digitalni marketing zdaj.