fbpx

Ustvarili smo več kot 3.500 novih povpraševanj 😱

Podjetje X nas je najelo za izvedbo Lead Generation kampanje. Kampanja ja bila skrbno načrtovana. Kanali, ki so bili uporabljeni so bili: Social MediaFacebook & Instagram & Messenger;Google AdWords – Google Search, Youtube & Gmail.

Za boljšo izkušnjo ter višjo kvaliteto novih leadov smo uporabili posebno prilagojen landing page ter razširjen obrazec.

Lead Generation kampanja je dosegla osupljive rezultate tako po kvantiteti ter kvaliteti leadov. Za podjetje sem s pomočjo svoji aktivnosti dosegel naslednje rezultate: Več kot 3.500 novih povpraševanj, natančneje 3.708 novih leadov. Od tega je bilo do konca 2020 ustvarjenih za 60% ponudb, kar je skupaj vrednostno za skoraj 17.000.000€. Do konca leta 2020 je bilo že plačanih za več kot 5.000.000€ izdanih ponudb.

Podjetje X je za to Lead Generation kampanjo namenilo ~20.000€ kar nam predstavlja ROI več kot: 36.000%. 🚀

Zaradi poslovne skrivnosti je realno podjetje imenovano s Podjetje X.